XXI. lekársky kongres naturálnej medicíny

XXI.interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou 6.-8.10.2017

 V dňoch 6.-8. októbra 2017 sa v meste Šamorín časť Čilistov uskutočnil už tradičný XXI. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou.  Zišli sa na ňom významní lekári a vedci, ktorí pracujú na poli naturálnej medicíny z interdisciplinárneho pohľadu.

Po slávnostnom otvorení kongresu a príhovoroch hostí sme spoločne zagratulovali našim milým jubilantom primárovi MUDr.Rosinskému k jeho 80.a primárovi MUDr. Solárovi k jeho 70.narodeninám.

Odborný program začal úvodným blokom:  Spiritualita, filozofia a koncept naturálnej medicíny , ktorý otvoril svojou prednáškou Filozofia, etika a spiritualita naturálnej medicíny prim.MUDr. G.Solár. V svojej prednáške charakterizoval naturálnu medicínu ako okruh medicínskych odborov a metód, ktoré dominantne vychádzajú z energoinformačných procesov. Postupným vývojom,  internacionalizáciou a vstupom interdisciplinárnych poznatkov sa rozširuje  filozofická báza a akcentuje potreba špecifickej etiky aj spirituality naturálnej medicíny, ktorá je kľúčovým etiopatogenetickým, terapeutickým aj preventívnym faktorom každej poruchy zdravia. Podľa prim. Solára etika musí akceptovať  špecificitu energoinformačných procesov, ich zákonitostí a vplyvov na zdravie človeka.

Čítaj viac …

XXI.interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou 6.-8.10.2017

Aktuálne

23. Medzinárodný lekársky kongres naturálnej medicíny 2022  program

 

Poukázanie  2% z daní z príjmu

 

Rozhovor s MUDr. Gustávom Solárom, PhD
Medicína, veda a duchovno….

ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive