Úvod

Vítame Vás na oficiálnych stránkach Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (LSNM), občianskeho združenia.

Prioritou spoločnosti je úzka spolupráca so všetkými odbormi medicíny a vedy v záujme komplexného prístupu ku ochrane zdravia.

Do spoločnosti pozývame všetkých kolegov lekárov, rovnako aj odborníkov z vedeckovýskumných inštitúcii, vysokých škôl a z praxe. Tiež radi uvítame študentov vysokých škôl, ktorí majú o túto problematiku záujem.

Spoločnosť organizuje podujatia pre odbornú verejnosť, kongresy naturálnej medicíny s interdisciplinárnou a medzinárodnou účasťou,  akreditované kurzy pre lekárov. Vydáva vlastný interdisciplinárny odborný elektronický časopis Akupunktúra a naturálna medicína.

Aktuálne

23. Medzinárodný lekársky kongres naturálnej medicíny 2022  program

 

Poukázanie  2% z daní z príjmu

 

Rozhovor s MUDr. Gustávom Solárom, PhD
Medicína, veda a duchovno….

ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive