Vítame Vás na oficiálnych stránkach Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (LSNM), občianskeho združenia.

Prioritou spoločnosti je úzka spolupráca so všetkými odbormi medicíny a vedy v záujme komplexného prístupu ku ochrane zdravia. Do spoločnosti pozývame všetkých kolegov lekárov, rovnako aj odborníkov z vedeckovýskumných inštitúcii, vysokých škôl a z praxe. Tiež radi uvítame študentov vysokých škôl, ktorí majú o túto problematiku záujem.

Spoločnosť organizuje akreditované kurzy pre lekárov, podujatia pre odbornú verejnosť a vydáva vlastný odborný elektronický časopis.

V sekcii pre verejnosť nájdete vymedzenie okruhov naturálnej medicíny a ďalšie užitočné informácie pre laickú aj odbornú verejnosť.

V sekcii podujatia nájdete aktuálne pripravované akcie ako aj archív zorganizovaných podujatí.

Sekcia pre odborníkov je určená hlavne lekárom, zdravotníkom a vedeckým pracovníkom. Obsahuje informácie o odborných spoločnostiach LSNM, o vzdelávaní pre lekársku verejnosť a prihlášky.

Súčasťou stránok je interdisciplinárny odborný vedecký elektronický časopis Akupunktúra a naturálna medicína.