2022 -XXIII. Kongres

Po celosvetovými udalosťami vynútenej prestávke sa uskutočnil v dňoch 18. – 20. marca 2022 tradičný XXIII. Medzinárodný lekársky multidisciplinárny kongres naturálnej medicíny so satelitným podujatím, tentoraz vzhľadom na situáciu v on-line režime.

Hlavnými témamy podujatia boli veda, medicína a spiritualita.
Zazneli prednášky z oblasti bunkovej a energeticko-informačnej komunikácie, akupunktúry, ajurvédy, neurotechnológií, zvukovej terapie, energetickej medicíny, rehabilitácie v jednotlivých klinických odboroch, spirituálnych aspektov starostlivosti o zdravie, kódovania a modelovania procesov a filozofických aspektov komplexnej zdravotnej starostlivosti.


Kongres odštartoval novú éru spolupráce s renomovanými autormi.
Na podujatí sa zišli prednášatelia z USA, Ruska, Anglicka, Indie, Nového Zélandu, Čiech a Slovenska.

Satelitné sympózium 18.3.2022

Náplňou sympózia bola multiplikačná konferencia v rámci vzdelávacieho projektu Erasmus + Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Obsahom satelitného sympózia bolo

  • Prezentácia obsahu kompendia „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“ jeho autormi.
  • Pre viac informácií klikni tu
  • Kompendium je zamerané na menej frekventované metódy s akcentom na akupunktúru, vrátane matematickej analýzy jej prameňov, rehabilitáciu neurotechnológie, zvukovú terapiu a bunkový jazyk
  • Kompendium na objednanie-printová verzia:
  • Kompendium na stiahnutie:
  • e-verzia SK
  • e-verzia EN
  • verzia RU


Program podujatia

Živé vysielanie; moderátorka s prezidentom kongresu G. Solárom


Moderátorka kongresu Mgr. Ivana Zelizňáková
Aktuálne

23. Medzinárodný lekársky kongres naturálnej medicíny 2022  program

 

Poukázanie  2% z daní z príjmu

 

Rozhovor s MUDr. Gustávom Solárom, PhD
Medicína, veda a duchovno….

ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive