XXII. interdisciplinárny lekársky kongres NM

English

Drahí priatelia,

Veľmi radi Vás uvítame na I. kongrese Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny / XXII. interdisciplinárnom lekárskom kongrese naturálnej medicíny v Šamoríne – Čilistove v Slovenskej republike. Kongres je tradičné špičkové vedecké a vzdelávacie podujatie pre všetkých lekárov a ďalších špecialistov s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny. V tomto roku kongres kladie dôraz na koncepčné a metodické otázky. Jeho sú­časťou je sympózium Muzikoterapia a zdravie človeka: veda, prax a vzdelávanie.

Termín: 12.-14. október 2018
Miesto konania: Šamorín-Čilistov, hotel Kormorán

Tematické okruhy kongresu

  • akupunktúra,
  • regeneratívna medicína,
  • vedecká muzikoterapia v naturálnej medicíne,
  • komplexný prístup výskum v naturálnej medicíne,
  • molekulárna biológia a naturálna medicína,
  • matematické a fyzikálne rozmery naturálnej medicíny,
  • bioinformatika v naturálnej medicíne.

Program na stiahnutie
Registrácia

AVITA
Aktuálne
Kongres LSNM a ISNM; 12.-14. október 2018; Šamorín -Hotel Kormorán
ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive