XXII. interdisciplinárny lekársky kongres NM

 

V dňoch 12.-14.10.2018 sa  v Šamoríne – Čilistove  uskutočnil I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny  a XXII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny.  Kongres bol tradičným špičkovým vedeckým a vzdelávacím podujatím pre všetkých lekárov a špecialistov zameraným na problematiku naturálnej medicíny. V tomto roku kongres kládol dôraz na koncepčné a metodické otázky. Jeho sú­časťou bolo aj  sympózium Muzikoterapia a zdravie človeka: veda, prax a vzdelávanie.

V Lekárskych novinách vyšiel článok primára MUDr. Solára, zaoberajúci sa niektorými otázkami naturálnej medicíny.

Čítať viac

I.kongres SIMN

Aktuálne

23. Medzinárodný lekársky kongres naturálnej medicíny 2022  program

 

Poukázanie  2% z daní z príjmu

 

Rozhovor s MUDr. Gustávom Solárom, PhD
Medicína, veda a duchovno….

ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive