XXI. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou
sa uskutočnil 6.10. – 8. 10. 2017
v hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilistov

Prihlášky na stiahnutie :    Prihláška    Prihláška pre tlač

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

XXI. Interdisciplinary Medical Congres of Natural Medicine with International Participation
6.10. – 8. 10. 2017 in hotel Kormorán,  Šamorín – Čilistov, Slovakia

Invitation for download :    Invitation   Ivnitation – print version