Podujatie:
XXII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou.
a I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny (International Society of Natural Medicine)
Termín: 12.-14. október 2018
Miesto: Šamorín-Čilistov, hotel Kormorán
Predbežné tematické okruhy:
akupunktúra,
regeneratívna medicína,
komplexný prístup v naturálnej medicíne,
apidológia, molekulárna biológia, muzikoterapia,
matematické a fyzikálne metódy,
výskum v naturálnej medicíne.