Kontakty

Kontaktná adresa:
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny
Školská 35,
931 01 Šamorín
e-mail: sekretariat@naturalnamedicina.com

Členské 2018

Členské na rok 2018  – 40€ pre lekárov
členské na rok 2018 – 20€ pre nelekárov
Platby poukazovať na č.ú.
IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
VS-201801
KS-558
do poznámky uviesť:
Priezvisko, meno členské LSNM 2018,
prosím neuvádzať názov firmy, kvôli identifikácii platby

pri platbe zo zahraničia
IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
SWIFT/BIC:  TATRSKBX