Kontakty

Kontaktná adresa:
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny
Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
e-mail: sekretariat@naturalnamedicina.com

Členské 2017

Členské na rok 2017  – 40€.
Platby poukazovať na č.ú.
IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
VS-2017
KS-308
do poznámky uviesť: Priezvisko, meno členské LSNM 2017, prosím neuvádzať názov firmy, kvôli identifikácii platby

pri platbe zo zahraničia
IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
SWIFT/BIC:  TATRSKBX